En Grindif-räknare


sedan sista gången grindif slog Bajen