Styrelsen

StyrelsenKlanens styrelse för 2022-23 består av:

  • Ordförande – Karin Wernestam
  • Vice Ordförande – Fredrik Åsvik
  • Kassör – Therése Alsing
  • Sekreterare – Stefan Bodén
  • Ledamot – Elisabeth Strand
  • Ledamot – Fredrik Blomkvist
  • Ledamot – Pia Johnsson
  • Ledamot – Sara Axeblad
  • Ledamot – Therése Alsing
  • Ledamot – Fredrik Blomkvist

Klanens konton:
Bank giro :5682-3131
SWISH: 1236943666 (HAMMARBYKLANEN)

För kontakt:

Styrelsen – allmänna frågor: hammarbyklanen@gmail.com
Valberedningen: valberedning@hammarbyklanen.se
Webmaster: web@hammarbyklanen.se