Förbindelsen

Alla medlemmar i klanen måste skriva under klanförbindelsen. Här kan du läsa dess innehåll.

KLANFÖRBINDELSE

Ett medlemskap i Hammarbyklanen innebär delaktighet i en gemenskap som genomsyras av positiv anda, Hammarby och roligheter. Jag lovar att följa de regler och krav som ställs på mig som medlem i Hammarbyklanen.

  • Som medlem i Hammarbyklanen respekterar jag alla människor – oavsett bakgrund, religion, etnicitet, klubbtillhörighet eller övrigt oliktänkande.
  • Jag stöttar Hammarby i vått och torrt.
  • Jag lovar att följa samtliga regler som fastställts av Hammarby eller andra arrangörer, på hemma- såväl som bortaarenor.
  • Som Hammarbysupporter och klanmedlem är jag en ambassadör för min klubb och för Hammarbyklanen. Detta innebär att jag alltid ska uppträda som en ambassadör när jag bär klubbens och/eller klanens färger.
  • Jag respekterar med- såväl som motståndarsupportrar. Genom att bygga broar skapas möjlighet till trevliga kontakter.
  • Om jag bär kilt så respekterar och vårdar jag de skotska kilttraditionerna.
  • Kilten ska bäras och vårdas med respekt.
  • Jag lovar och svär att ha så roligt som möjligt före, under och efter matcherna – och i möjligaste mån hjälpa andra att ha det lika trevligt i samband med dessa.

Jag är fullt medveten om att jag kan bli utesluten om jag bryter mot någon av reglerna ovan.

Lämna ett svar